中国劳保用品信息网-中国劳保行业第一门户网站 安全鞋 劳保鞋 工作鞋 防护鞋 劳保 劳保手套 劳保网 劳保用品代理 安全帽 口罩 劳保用品批发 劳保用品厂 劳保店 劳保公司 劳保用品店 劳保用品经销 劳保用品管理制度 如何配带劳保用品 粤信劳保用品安全防护用品中国劳保用品信息网-中国劳保行业第一门户网站 安全鞋 劳保鞋 工作鞋 防护鞋 劳保 劳保手套 劳保网 劳保用品代理 安全帽 口罩 劳保用品批发 劳保用品厂 劳保店 劳保公司 劳保用品店 劳保用品经销 劳保用品管理制度 如何配带劳保用品 粤信劳保用品安全防护用品

十公分有多长 10厘米就是10公分吗

十公分有多长 10厘米就是10公分吗 陈情表翻译及原文,陈情表翻译简短

 陈情表(biǎo)翻(fān)译及原文,陈(chén)情(qíng)表翻译简短是(shì)翻译(yì)节选:我想晋朝是用孝(xiào)道来治理天(tiān)下的,凡是年老而德高的旧臣,尚(shàng)且还(hái)受到怜悯养育(yù),况且我孤单凄苦的程度更为(wèi)严重呢的。

 关于(yú)陈(chén)情表(biǎo)翻(fān)译及(jí)原文,陈(chén)情表翻译(yì)简短以及陈情表翻(fān)译及原(yuán)文,陈情表翻(fān)译一句一译,陈(chén)情表翻译(yì)简短,陈情表翻译简化(huà)版,陈情表翻译及原(yuán)文对照(zhào)等(děng)问题,小编(biān)将为你整理以下知(zhī)识(shí):

陈情表翻(fān)译及原(yuán)文,陈情表翻译(yì)简短

 翻译(yì)节选:我想晋(jìn)朝(cháo)是用孝道来治理天下的,凡是年老而德高(gāo)的(de)旧臣,尚且还受到怜悯(mǐn)养育(yù),况且(qiě)我(wǒ)孤单凄苦的程度(dù)更为严重呢(ne)。

 况且我年轻的(de)时候曾经(jīng)做过蜀汉的官,担任过郎(láng)官职务(wù),本来(lái)就希望做官显达,并(bìng)不顾惜名声节操。

 译(yì)文

 臣李密陈言:我(wǒ)因命(mìng)运不好(hǎo),很早(zǎo)就(jiù)遭遇(yù)到了不幸,刚出生(shēng)六个月,父(fù)亲就弃我而死去。

 我(wǒ)四岁的时候(hòu),舅父强迫母亲改变了守十公分有多长 10厘米就是10公分吗(shǒu)节的志向。

 我的祖母刘氏(shì),怜悯我(wǒ)年(nián)幼丧父,便亲(qīn)自抚养(yǎng)。

 臣小的时候经常生病,九岁时不能走路。

 孤独(dú)无靠,一直到成人(rén)自立。

 既没有叔叔伯伯,又缺少兄弟(dì),门庭衰微、福分浅薄,很晚才有儿子。

 在外面没有比较亲近(jìn)的亲戚,在家里(lǐ)又没有照应(yīng)门户(hù)的童(tóng)仆,生活孤单没有依靠,只有(yǒu)自己的身(shēn)体(tǐ)和影子相互安慰(wèi)。

 但祖母(mǔ)刘氏又早被疾(jí)病缠绕,常年卧床不起,我侍奉她吃饭喝药,从来就没有离开她。

 到了(le)晋朝建(jiàn)立,我(wǒ)蒙受(shòu)着清(qīng)明的政治(zhì)教(jiào)化。

 先前有名叫逵(kuí)的(de)太守,察举臣为孝廉(lián),后来又(yòu)有(yǒu)名叫荣的(de)刺史推举(jǔ)臣(chén)为优秀(xiù)人才。

 臣因为供(gōng)奉赡养(yǎng)祖母(mǔ)的事(shì)无人承担,辞谢不接受任命。

 朝廷又(yòu)特地下(xià)了诏(zhào)书(shū),任命我为(wèi)郎中,不(bù)久又(yòu)蒙受(shòu)国(guó)家恩命,任命我为太子的侍从。

 我凭借卑微低贱的(de)身份,担当侍奉太子的职务,这(zhè)实(shí)在不是我杀身所能报答(dá)朝(cháo)廷的。

 我将以(yǐ)上苦衷上表报告,加以推辞不去(qù)就职。

 但是诏书急切严峻(jùn),责备(bèi)我怠慢不敬(jìng)。

 郡县长官催促我立(lì)刻上路;

 州县的长官登门督促,比流星坠落还要急迫。

 我(wǒ)很想奉旨为皇上奔走效劳(láo),但祖(zǔ)母刘氏(shì)的病却一天(tiān)比(bǐ)一天重(zhòng);

 想(xiǎng)要姑且顺(shùn)从自己的私情,但报告(gào)申诉不(bù)被(bèi)允许。

 我是进退两难,十分狼狈。

 我想晋朝是用孝(xiào)道来治理天下的,凡是年老而德(dé)高的旧臣,尚且(qiě)还受到怜悯养育,况且我孤(gū)单(dān)凄苦的程度更为严重呢。

 况(kuàng)且(qiě)我年轻的时候(hòu)曾(céng)经做过(guò)蜀汉的(de)官(guān),担任(rèn)过郎(láng)官(guān)职(zhí)务(wù),本来就希望做官(guān)显达,并不顾惜(xī)名(míng)声节(jié)操。

 现在我是一(yī)个低(dī)贱的(de)亡国俘(fú)虏,十分卑(bēi)微(wēi)浅陋(lòu),受到过分(fēn)提拔,恩宠优厚,怎敢(gǎn)犹豫不决而(ér)有非分的企(qǐ)求呢?只是因(yīn)为祖母刘氏寿命(mìng)即将(jiāng)终了,气息(xī)微弱,生命垂(chuí)危,早(zǎo)上不能想到(dào)晚上(shàng)怎样。

 我(wǒ)如果没有(yǒu)祖母(mǔ),无(wú)法(fǎ)达(dá)到(dào)今天的地位;

 祖母如果没有我的(de)照料,也无法度过她的余生。

 祖孙(sūn)二人,互相依靠而维持(chí)生命,因(yīn)此(cǐ)我(wǒ)不(bù)能废止侍养(yǎng)祖母(mǔ)而远离。

 我现在的年龄四十四(sì)岁了,祖母现在的年龄(líng)九十六(liù)岁(suì)了,这(zhè)样看来我在陛下面(miàn)前尽(jǐn)忠尽节的日子还很长(zhǎng),而在祖母刘氏面(miàn)前尽孝(xiào)尽心(xīn)的日子(zi)很短(duǎn)。

 我怀着乌鸦反哺(bǔ)的私情(qíng),乞(qǐ)求能够准许我完成(chéng)对(duì)祖母养老(lǎo)送(sòng)终(zhōng)的心(xīn)愿(yuàn)。

 我的辛酸苦(kǔ)楚,并不仅仅是(shì)蜀地的百(bǎi)姓及益州(zhōu)、梁州的长官所能明白知晓的,天地(dì)神明,实在(zài)也都(dōu)能明察(chá)。

 希望陛下能(néng)怜(lián)悯我的诚心(xīn),满足我(wǒ)微不足道的心愿,使祖母(mǔ)刘氏(shì)能够侥幸地保全(quán)她的余生。

 我活着应(yīng)当(dāng)杀身报效朝廷(tíng),死(sǐ)了也要结草(cǎo)衔(xián)环来报答陛(bì)下的恩情。

 我怀着像犬(quǎn)马一样不胜恐(kǒng)惧的心(xīn)情(qíng),恭敬地呈(chéng)上此表(biǎo)来使陛下知(zhī)道这件事。

 陈情表介绍

 文(wén)章从自己幼年的不幸遭遇(yù)写(xiě)起(qǐ),说明自己与祖母相(xiāng)依为命的特殊感情(qíng),叙述祖母抚(fǔ)育自(zì)己(jǐ)的大恩,以及自己应该报养祖(zǔ)母的(de)大义(yì);

 除(chú)了感谢朝(cháo)廷的知遇之恩以外,又倾诉自(zì)己不能从命的(de)苦衷(zhōng),辞(cí)意恳(kěn)切(qiè),真情流露,语言简洁,委婉畅达。

 此文被认定为中国文学史(shǐ)上抒情文(wén)的代表作之一,有“读(dú)诸葛(gé)亮《出师(shī)表》不流泪不忠,读李密《陈情表》不流泪者不(bù)孝”的说法。

 相传(chuán)晋武帝看了此表后(hòu)很受感动,特赏(shǎng)赐给李密奴婢二人,并(bìng)命郡县(xiàn)按时给(gěi)其祖母供养。

《陈情表(biǎo)》的原(yuán)文(wén)和翻译

  《陈情表》是(shì)三国两晋时(shí)期文学家(jiā)李密写(xiě)给晋武(wǔ)帝的奏(zòu)章。

 文章从自己幼年的(de)不幸遭遇写(xiě)起,说明自己与祖(zǔ)母(mǔ)相依为(wèi)命的特(tè)殊感情,叙(xù)述祖母(mǔ)抚育(yù)自己的大恩(ēn),以及自己应该报养祖母的大义(yì);除了感(gǎn)谢朝廷的知(zhī)遇之(zhī)恩茄前游以(yǐ)外,又(yòu)倾诉自己不能从(cóng)命的苦衷,辞意恳切,真情流露,语言(yán)简洁,委婉畅达(dá)。

 下(xià)面跟着(zhe)我(wǒ)来看看《陈情(qíng)表》的原文和(hé)翻译(yì)吧!希望对你有(yǒu)所帮助。

《陈情表》的原(yuán)文和翻译 篇1

  原文(wén):

  臣密言(yán):臣以险(xiǎn)衅(xìn),夙遭闵凶。

 生孩(hái)六月,慈父见(jiàn)背(bèi);行年四岁(suì),舅夺母志。

 祖母刘愍(mǐn)臣孤弱,躬(gōng)亲抚养。

 臣少多疾病,九岁不行,零丁孤(gū)苦,至于成立。

 既(jì)无伯叔(shū),终鲜兄弟,门衰(shuāi)祚薄(báo),晚(wǎn)有儿息。

 外无期功强(qiáng)近之亲(qīn),内无应门五尺之僮,茕茕孑立(lì),形影相吊。

 而(ér)刘(liú)夙婴疾病,常在床蓐,臣侍汤药(yào),未曾(céng)废(fèi)离(lí)。

 (愍 一作:悯 茕茕孑(jié)立 一(yī)作:独立)

  逮奉圣(shèng)朝,沐浴清化。

 前(qián)太(tài)守臣逵察臣孝廉;后刺史臣(chén)荣举臣秀(xiù)才。

 臣以供(gōng)养(yǎng)无主,辞不(bù)赴命。

 诏(zhào)书特下,拜臣(chén)郎中(zhōng),寻蒙国恩,除臣洗马。

 猥以微贱,当侍(shì)东宫(gōng),非(fēi)臣陨(yǔn)首所能上报。

 臣具以表闻,辞不(bù)就职(zhí)。

 诏书切峻(jùn),责(zé)臣逋慢;郡(jùn)县逼迫,催臣(chén)上道;州司临(lín)门,急于(yú)星火。

 臣欲(yù)奉诏奔驰(chí),则刘病日笃(dǔ),欲苟顺私情(qíng),则(zé)告(gào)诉不许(xǔ)。

 臣之进退,实(shí)为狼狈。

  伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老,犹蒙矜育,况臣孤苦,特为(wèi)尤甚。

 且(qiě)臣少仕伪(wěi)朝,历职郎(láng)署,本图宦(huàn)达,不矜名节。

 今臣(chén)亡国(guó)贱俘,至微至陋(lòu),过蒙拔擢,宠命优渥,岂敢(gǎn)盘桓,有所希冀!但以刘日薄西山,气息奄(yǎn)奄,人命(mìng)危(wēi)浅,朝不虑(lǜ)夕。

 臣无(wú)祖母,无以(yǐ)至今日,祖母无(wú)臣,无以终余年。

 母孙二人,更相(xiāng)为命,是以区区(qū)不能废远。

  臣密(mì)今年四十有四,祖母今年九十有六,是臣尽节于陛下(xià)之日长,报养刘之日短也。

 乌鸟(niǎo)私情,愿乞终(zhōng)养。

 臣之辛苦(kǔ),非独蜀(shǔ)之人士及二州牧伯所见明知(zhī),皇(huáng)天后(hòu)土,实所(suǒ)共鉴(jiàn)。

 愿陛下矜(jīn)悯愚(yú)诚,听臣微志,庶刘侥(jiǎo)幸,保卒余年。

 臣生当陨首,死当结草(cǎo)。

 臣不(bù)胜(shèng)犬马怖惧(jù)之情,谨(jǐn)拜表以闻。

 (祖母 一(yī)作:祖(zǔ)母(mǔ)刘)

  翻译:

  臣李密陈言:我因命(mìng)运不好(hǎo),很早就(jiù)遭遇到了不幸(xìng),刚(gāng)出生六(liù)个月,父亲就弃我而死去。

 我四岁(suì)的时候(hòu)悔颂,舅父强(qiáng)迫母亲改(gǎi)变了(le)守(shǒu)节的志向(xiàng)。

 我的(de)祖母刘氏,怜悯我年幼丧父,便亲自抚养。

 臣小(xiǎo)的(de)时候经常生病,九岁(suì)时不能走路。

 孤(gū)独无靠,一直到成人(rén)自立(lì)。

 既没有叔叔伯伯,又(yòu)缺少(shǎo)兄弟(dì),门庭衰微、福分浅薄(báo),很晚才有儿子。

 在外(wài)面没有比较亲近的亲戚,在(zài)家(jiā)里又没有(yǒu)照应门(mén)户的童(tóng)仆,生活孤单没有依靠,只有自己(jǐ)的身体和影子(zi)相互安慰(wèi)。

 但祖母刘氏又早被(bèi)疾(jí)病(bìng)缠(chán)绕,常年卧床(chuáng)不起(qǐ),我侍奉她(tā)吃饭喝药,从来就没有(yǒu)离开她。

  到了晋朝(cháo)建立(lì),我蒙受(shòu)着清(qīng)明的(de)政治教化。

 先(xiān)前有名(míng)叫逵的太守(shǒu),察(chá)举臣为孝廉,后来又有名叫荣的刺史推举(jǔ)臣为优(yōu)秀人才。

 臣因为供奉赡养祖母的(de)事无人承(chéng)担,辞(cí)谢不接受任命。

 朝(cháo)廷又特(tè)地(dì)下了诏书,任命我为郎中颤销,不久(jiǔ)又蒙受国家恩命,任命我为太子的(de)侍从。

 我(wǒ)凭借卑微低贱的(de)身份(fèn),担当侍奉太子(zi)的(de)职务,这实(shí)在不是(shì)我杀身所能(néng)报答朝廷的。

 我(wǒ)将以上苦衷上表报告,加以推辞不去就职(zhí)。

 但是诏书急切严峻,责备(bèi)我怠慢不敬。

 郡县长(zhǎng)官催促我立刻(kè)上路;州(zhōu)县的长官(guān)登门督促,比流星坠落(luò)还要急迫(pò)。

 我(wǒ)很想奉(fèng)旨为皇上奔走(zǒu)效劳,但祖母刘氏的病却一天比一(yī)天重;想(xiǎng)要姑且顺从自己的(de)私情(qíng),但报告申诉不被允许。

 我是进退两难,十分狼狈。

  我想晋(jìn)朝是用孝(xiào)道来治(zhì)理天下的,凡(fán)是年(nián)老(lǎo)而德高的旧臣,尚(shàng)且还受到怜悯(mǐn)养(yǎng)育,况且我(wǒ)孤单凄苦的程度更为严重呢。

 况且我年轻的时(shí)候曾经做过蜀汉(hàn)的官,担任过郎官(guān)职务(wù),本(běn)来就希望做官显达,并不顾(gù)惜名声节操(cāo)。

 现(xiàn)在我(wǒ)是一个低贱的亡(wáng)国(guó)俘虏,十分卑微(wēi)浅陋,受到(dào)过分提拔,恩宠优厚,怎敢犹(yóu)豫不决而有非分的(de)企求呢(ne)?只是因为祖母(mǔ)刘氏(shì)寿命(mìng)即(jí)将终了,气(qì)息(xī)微弱,生命垂危,早上(shàng)不能想到晚(wǎn)上怎样(yàng)。

 我如(rú)果没有祖母,无法达到(dào)今天的(de)地位(wèi);祖母如(rú)果没有(yǒu)我的照(zhào)料,也(yě)无法度过她的余生。

 祖孙二(èr)人,互(hù)相依靠而维持生(shēng)命,因此我不能废止侍养(yǎng)祖母而远离。

  我现(xiàn)在的年龄四(sì)十四岁了,祖母现在的(de)年(nián)龄九十六岁了(le),这样看来我在陛下面前(qián)尽忠(zhōng)尽节的(de)日子还很长,而在祖母刘氏面前(qián)尽孝尽心(xīn)的日子很(hěn)短(duǎn)。

 我怀(huái)着乌鸦反哺的私情,乞求能够准许我完(wán)成对祖母养老送终的心愿。

 我的(de)辛酸(suān)苦楚,并不仅仅是蜀(shǔ)地的百(bǎi)姓及益州、梁州的长官所能(néng)明白知(zhī)晓的,天地神(shén)明(míng),实在也都能明(míng)察(chá)。

 希望陛下能怜悯我的(de)诚心,满足我微不足道的心愿,使祖母刘氏能够(gòu)侥幸地保全(quán)她的(de)余生。

 我活着(zhe)应当杀身报效朝廷,死了也(yě)要结(jié)草衔环来报答陛下的恩(ēn)情。

 我怀着(zhe)像犬马一样(yàng)不胜恐惧的心情,恭敬(jìng)地呈上此表来使陛下(xià)知道这件事(shì)。

  写作背景:

  《陈情表》,选(xuǎn)自《文(wén)选》卷三(sān)七。

 原题(tí)作“陈情事表”。

  西晋人李密所著,是他写给晋武(wǔ)帝(dì)的(de)奏(zòu)章。

 当时(shí)时局动荡皇帝(dì)希望李(lǐ)密能(néng)出来做(zuò)官。

 因为李密(mì)是蜀国人(rén)在蜀国(guó)又以孝著名(míng),当过官很(hěn)有名气。

 所以(yǐ)皇帝希望(wàng)他能出来(lái)做官来服民心。

 并且希望进一步扩充领土就更加(jiā)希望(wàng)天下人以(yǐ)为(wèi)晋(jìn)朝清明来进一步取得他(tā)国民心。

 李密(mì)孝顺同(tóng)样也有着浓厚的忠君思想(xiǎng)所谓“一朝君主一朝臣”但他为了保全性(xìng)命(mìng)就写了这(zhè)篇表。

 文章叙述祖(zǔ)母抚(fǔ)育自己的大(dà)恩,以及自(zì)己应该报养祖母的大(dà)义;除了感谢(xiè)朝(cháo)廷的知遇之(zhī)恩(ēn)以外,又倾诉自己不能从(cóng)命(mìng)的苦衷,真情流露,委婉畅达。

 该文(wén)被(bèi)认定为中国(guó)文(wén)学史上(shàng)抒情文的代(dài)表作(zuò)之一,有“读李(lǐ)密(mì)《陈情表》不流泪者不(bù)孝”的说法。

  三(sān)国魏元帝(曹奂)景元四年(263年),司马昭(zhāo)灭蜀,李密沦为亡国(guó)之臣(chén)。

 司马昭之(zhī)子司马炎废魏元帝,史称“晋(jìn)武帝(dì)”。

 泰始三(sān)年(nián)(267年),朝廷采取怀柔政策(cè),极力笼络(luò)蜀汉(hàn)旧臣,征召(zhào)李密(mì)为太子洗马(mǎ)。

 李(lǐ)密时年44岁,以晋朝“以孝治(zhì)天下”为口(kǒu)实,以(yǐ)祖母供养无主为由(yóu),上(shàng)《陈情表》以明志,要求暂缓赴任(rèn),上表恳辞。

  李密早有(yǒu)孝名,据《晋书》本传记载,李(lǐ)密(mì)奉事(shì)祖母刘氏“以(yǐ)孝(xiào)谨闻(wén),刘氏有疾,则(zé)涕泣(qì)侧息,未尝(cháng)解(jiě)衣,饮膳汤药(yào),必先尝(cháng)后进。

 ”武(wǔ)帝(dì)览表,赞叹说:“密(mì)不空有名也”。

 感动之(zhī)际,因赐奴婢二人(rén),并(bìng)令郡县供应其祖母膳食,密遂得以终养。

  在李密(mì)写完这篇表(biǎo)后一年左右(yòu)十公分有多长 10厘米就是10公分吗的(de)时间,刘氏就去世了。

 他在(zài)家守孝两年后,出仕官(guān)职很小,因(yīn)为当时的(de)政局已相当稳定(dìng),晋(jìn)武帝不需要李(lǐ)密了,便不再重视他。

 李密(mì)做了两年官后辞去职务。

  南宋文学家赵与时(shí)在其(qí)著作《宾退录(lù)》中曾(céng)引用安子顺的言论(lùn):“读诸(zhū)葛孔明《出师表》而不堕泪者,其人必不(bù)忠,读(dú)李令伯《陈(chén)情(qíng)表》而不堕泪者,其(qí)人必不(bù)孝,读韩退之《祭十二郎文(wén)》而不堕泪者,其(qí)人必不友。

 ”青城山隐士安子顺世(shì)通云(yún)。

 此三文遂被并称为抒情佳(jiā)篇而传诵于世。

  陈情表之由(yóu)来

  李密,字(zì)令伯(bó),犍为武阳(yáng)人也,一名虔。

 父早(zǎo)亡,母何(hé)氏醮。

 密时年(nián)数岁,感(gǎn)恋弥至(zhì),烝(zhēng)烝之性,遂以(yǐ)成疾。

 祖母(mǔ)刘氏,躬自抚养,密(mì)奉(fèng)事(shì)以(yǐ)孝(xiào)谨闻。

 刘氏(shì)有疾,则涕泣(qì)侧息,未(wèi)尝解衣,饮膳汤药必(bì)先尝(cháng)后进。

 有暇则讲学忘疲,而师事谯周,周门人方之游夏。

  少仕蜀,为郎。

 数使吴,有才(cái)辩,吴人称之。

 蜀(shǔ)平,泰始初,诏征为(wèi)太(tài)子(zi)洗马。

 密以(yǐ)祖母(mǔ)年高,无人奉养,遂不应命(mìng)。

 乃(nǎi)上书(shū)曰:“臣以(yǐ)险衅,……臣生当(dāng)陨身(shēn),死当结草。

 ”

  帝览之曰:“士之有名(míng),不虚然哉!”乃停召。

 后刘终,服阕,复以洗(xǐ)马征至洛。

 司空十公分有多长 10厘米就是10公分吗张(zhāng)华问之曰:“安乐(lè)公何如?”密曰(yuē):“可次齐桓(huán)。

 ”华问其(qí)故,对曰(yuē):“齐(qí)桓得管仲而霸,用竖刁而虫流。

 安(ān)乐公得诸葛亮而抗魏,任黄(huáng)皓而(ér)丧国(guó),是知成败一也。

 ”次问:“孔(kǒng)明言教何碎?”密曰:“昔舜、禹(yǔ)、皋陶相与语,故得简雅;《大诰(gào)》与凡人言,宜碎。

 孔明与言(yán)者无己(jǐ)敌,言教是以(yǐ)碎耳。

 ”华善之。

  出为(wèi)温令,而憎(zēng)疾从事,尝与人书曰(yuē):“庆父不死,鲁难未(wèi)已。

 ”从事白其书司隶(lì),司隶以密在县清慎,弗之劾也(yě)。

 密有才(cái)能(néng),常(cháng)望内转(zhuǎn),而朝廷无(wú)援(yuán),乃迁汉中(zhōng)太守,自以失(shī)分怀怨。

 及赐饯东(dōng)堂,诏密令赋(fù)诗(shī),末章曰:“人亦有言,有因有缘。

 官无中人(rén),不如归田。

 明明(míng)在(zài)上(shàng),斯语岂然!”武帝(dì)忿之,于是(shì)都官从事奏免密官。

 后卒于家。

《陈(chén)情表》的原文和翻(fān)译 篇(piān)2

  《陈情(qíng)表》原(yuán)文(wén)

  臣密言:臣(chén)以险(xiǎn)衅(xìn),夙(sù)遭闵(mǐn)凶。

 生孩六月,慈父见背。

 行(xíng)年四岁,舅夺母志。

 祖母刘悯(mǐn)臣孤(gū)弱,躬亲(qīn)抚养(yǎng)。

 臣(chén)少(shào)多疾病,九岁不行(xíng)(xíng),零丁孤(gū)苦,至于成立(lì)。

 既无(wú)伯(bó)叔,终鲜(xiǎn)兄弟;门衰祚(zuò)薄,晚有儿息。

 外无期(jī)功强(qiǎng)近之亲,内无(wú)应门五(wǔ)尺之僮(tóng)(tóng)。

 茕茕(qióng)孑(jie第二(èr)声)立,形影相(xiāng)吊(diào)。

 而刘夙婴(yīng)疾(jí)病,常在床蓐(rù)(rù);臣侍汤(tāng)药,未曾废离。

  逮(dai第四声(shēng),通“待”,等到)奉圣朝,沐浴清(qīng)化。

 前太守(shǒu)臣逵(kuí)(kuí)察臣(chén)孝廉(lián),后刺史臣荣举臣秀才。

 臣(chén)以供养(yǎng)无主,辞不赴命。

 诏书特下,拜臣郎中,寻(xún)蒙国(guó)恩,除臣洗(xiǎn)马。

 猥(wěi)(wěi)以微贱(jiàn),当(dāng)侍(shì)东宫,非(fēi)臣陨(yǔn)首所能(néng)上报。

 臣(chén)具以(yǐ)表闻,辞不就职(zhí)。

 诏书切峻,责臣逋(bū)慢。

 郡(jùn)县(xiàn)逼迫,催臣上道;州(zhōu)司临门,急于星火。

 臣欲(yù)奉诏奔驰(chí),则刘病(bìng)日(rì)笃(dǔ);欲苟顺私情,则(zé)告诉不许:臣之进退,实(shí)为(wèi)狼狈。

  伏惟圣朝以孝治天下,凡在故老(lǎo),犹蒙矜(jīn)育,况臣孤苦,特为尤甚。

 且臣少仕伪朝,历职(zhí)郎署,本图宦(huàn)达,不(bù)矜名节。

 今臣亡国(guó)贱俘,至微(wēi)至陋(lòu)。

 过蒙拔擢(zhuó),宠命优渥(wò),岂敢盘桓(huán),有所希冀(jì)(jì)!但以刘日薄西山,气息(xī)奄奄(yǎn),人命危浅(qiǎn),朝(cháo)不(bù)虑夕。

 臣无祖母,无以至今日;祖母无臣,无以终余年。

 母孙二人,更(gēng)相(xiāng)为(wèi)命。

 是(shì)以(yǐ)区(qū)区不(bù)能废(fèi)远(yuǎn)。

  臣密(mì)今年四十有(yòu)四,祖母(mǔ)今年九十有(yǒu)(yòu)六,是(shì)臣尽节于(yú)陛下(xià)之日长,报养刘之日短也。

 乌鸟私情,愿乞(qǐ)终(zhōng)养(yǎng)。

 臣之辛(xīn)苦,非独(dú)蜀之(zhī)人(rén)士(shì)及二州牧伯所见(jiàn)明知,皇天后土(tǔ),实所共鉴。

 愿陛下矜(jīn)悯愚诚,听臣微志,庶刘侥(jiǎo)幸(xìng),保(bǎo)卒余年(nián)。

 臣(chén)生当陨首,死(sǐ)当结草。

 臣(chén)不胜(shèng)(shēng)犬马怖(bù)惧(jù)之情,谨(jǐn)拜(bài)表以(yǐ)闻。

  《陈(chén)情表(biǎo)》翻(fān)译

  臣子李密陈言:我因命运不(bù)好,小时(shí)候遭遇到了不幸,刚(gāng)出(chū)生六个月(yuè),我慈爱的(de)父亲就不幸(xìng)去世了。

 经过(guò)了四(sì)年(nián),舅父逼母(mǔ)亲(qīn)改嫁。

 我的祖母刘氏,怜悯我从(cóng)小丧父(fù),便亲自对(duì)我加以(yǐ)抚养。

 臣小的时候经常生病,九岁时(shí)还不会(huì)行走。

 孤独无靠,一直到成人自(zì)立(lì)。

 既没有叔(shū)叔(shū)伯伯(bó),又没什么兄(xiōng)弟,门庭衰微(wēi)而(ér)福(fú)分浅薄,很晚才有儿子。

 在(zài)外(wài)面没有比较亲近的亲(qīn)戚,在(zài)家里又没有照应门户(hù)的(de)童仆。

 生活孤单没有依靠,每天(tiān)只有自己的身体和(hé)影子相互安慰。

 但祖(zǔ)母(mǔ)又早被疾病(bìng)缠(chán)绕(rào),常(cháng)年卧床不起,我侍奉她吃(chī)饭喝药,从来就没有停止侍奉(fèng)而离开她。

  到了晋朝建立,我蒙(méng)受(shòu)着(zhe)清明的政治教化。

 前任太(tài)守逵,考察后推举臣(chén)下为(wèi)孝(xiào)廉,后(hòu)任刺史荣(róng)又推举臣(chén)下为优秀人才。

 臣下(xià)因为供奉赡养祖母的事无人承担,辞谢不接受任命。

 朝(cháo)廷又特(tè)地下了诏书,任命我为郎中,不久又蒙受国家恩命,任命我为(wèi)太子洗马(mǎ)。

 像(xiàng)我这样出身微贱地位卑(bēi)下的人,担当侍奉太子的(de)职务(wù),这(zhè)实在(zài)不(bù)是(shì)我杀身捐躯所(suǒ)能报答朝廷(tíng)的。

 我将以上苦衷上(shàng)表(biǎo)报(bào)告,加(jiā)以推(tuī)辞不去就职。

 但是诏书(shū)急(jí)切(qiè)严(yán)峻(jùn),责(zé)备我(wǒ)逃避命令(lìng),有意拖延,态度傲慢(màn)。

 郡(jùn)县长官催(cuī)促我立(lì)刻上路;州官登门督促,比流星坠(zhuì)落还要急迫。

 我很想遵从皇上的旨(zhǐ)意(yì)赴京(jīng)就职,但祖母刘(liú)氏的病(bìng)却(què)一天比(bǐ)一天重;想要姑且顺(shùn)从自己的私情(qíng),但报告申诉不被允许。

 我是进退两难,十分狼狈。

  我俯伏思量晋朝(cháo)是用(yòng)孝道来治理天下(xià)的,凡是年老而德高的旧臣,尚且还受到怜悯养育,何况我的(de)孤苦程度更为严重呢。

 况且我年轻的(de)时(shí)候曾经做(zuò)过蜀汉的官,担任过郎官职(zhí)务,本来就希望(wàng)做官显达,并不顾惜(xī)名声节操。

 现在我是一(yī)个低(dī)贱的(de)亡(wáng)国俘虏,十分卑微浅陋,受到过分提拔,恩宠优厚,怎敢(gǎn)犹豫(yù)不决而有非分的(de)企求(qiú)呢?只是(shì)因为祖母刘氏寿命即(jí)将(jiāng)终(zhōng)了,气息微弱,生命垂危,早上不能想到晚(wǎn)上怎样。

 臣下我如果没有祖(zǔ)母,就(jiù)没有今天(tiān)的样子(zi);祖母如(rú)果没有(yǒu)我(wǒ)的(de)照料,也无法(fǎ)度(dù)过她的余生。

 我们(men)祖孙二人,互相依靠而维持生命(mìng),因(yīn)此(cǐ)我的(de)内心不愿废止奉养,远离祖母。

  臣(chén)下(xià)我(wǒ)现在的年龄四十四(sì)岁了,祖母现(xiàn)在的年龄九十六岁了,臣下(xià)我在陛下(xià)面前尽忠尽节的日子(zi)还(hái)长着呢,而在祖母刘(liú)氏面前尽孝尽心的日子已经不(bù)多了。

 我怀着乌鸦(yā)反哺的私情,乞(qǐ)求能够准许我完成对祖母养老(lǎo)送终的'心(xīn)愿。

 我的(de)辛酸苦楚,并不仅仅被蜀地的百(bǎi)姓及(jí)益州(zhōu)、梁(liáng)州的(de)长官所亲眼目睹、内(nèi)心明白,连天地(dì)神(shén)明也都看得清清楚楚。

 希望陛下能怜悯我(wǒ)愚昧诚心,请允许(xǔ)我(wǒ)完(wán)成臣下(xià)一点小小(xiǎo)的心愿,使祖母刘(liú)氏能够侥幸地保(bǎo)全(quán)她的(de)余生(shēng)。

 我活着应当(dāng)杀身报效朝廷,死(sǐ)了也要结草衔环来报答陛下的(de)恩情(qíng)。

 臣下(xià)我(wǒ)怀着牛马一样不胜恐惧的心(xīn)情,恭敬地呈上此表(biǎo)来使陛下(xià)知道(dào)这件(jiàn)事。

  注(zhù)释(shì)

  险衅(xìn):灾难祸患。

 指命运坎坷。

  夙:早。

 这里(lǐ)指幼年时。

 闵,通“悯(mǐn)”,指可忧患的(de)事(多指疾病死丧)。

 凶,不幸

  见背:弃我(wǒ)而死去。

  舅夺母(mǔ)志:指由于舅(jiù)父(fù)强行改变了李密母亲守节的志向。

  成立:长大成(chéng)人。

  祚(zuò):福(fú)分。

  儿息:儿子。

  期功强近之亲:指比(bǐ)较亲近的亲戚。

 古代丧(sàng)礼(lǐ)制度以亲属关系的亲疏规(guī)定(dìng)服丧时间的(de)长短,服丧(sàng)一年称“期”,九月称“大功”,五(wǔ)月称“小功(gōng)”。

  应门(mén)五尺之僮(tóng):五尺高的(de)小孩(hái)。

 应门(mén):照应(yīng)门户,僮(tóng),童(tóng)仆。

  茕(qióng)(qióng)茕孑(jié)立(lì):生活(huó)孤单无靠(kào)。

 茕茕,孤单的样子。

 孑(jié):孤单(dān)。

  吊:安慰。

  婴(yīng):纠缠(chán)。

  蓐(rù):通“褥”,垫子。

  废(fèi)离:废养而远(yuǎn)离。

  清化:清明的政治教化。

  太守(shǒu):郡的地方(fāng)长官。

  察:考察(chá)。

 这里是推举(jǔ)的意思。

 孝(xiào)廉:汉代以来举荐人(rén)才的一种科目,举孝顺(shùn)父母、品行方正的人。

 汉(hàn)武帝开始令郡国(guó)每年推举孝(xiào)廉各一名,晋时仍(réng)保留(liú)此制,但办法和名额不尽相同(tóng)。

 “孝”指孝顺父母,“廉(lián)”指品行廉(lián)洁。

  刺(cì)史:州(zhōu)的地(dì)方长官。

  秀才:当时地(dì)方推举优秀人才(cái)的一种科目,这里是(shì)优秀(xiù)人才的意思,与后代科举(jǔ)的“秀才”含义不同。

  拜:授官。

 郎中:官名。

 晋(jìn)时各(gè)部有郎(láng)中(zhōng)。

  寻:不久。

  除:任命(mìng)官职。

 洗马:官名(míng)。

 太(tài)子(zi)的属(shǔ)官,在宫(gōng)中服役,掌管图书(shū)。

  猥:辱。

 自谦之词。

  东宫:太(tài)子居住的地方。

 这里指太子。

  陨(yǔn)首:丧命。

  切峻:急切严厉。

  逋(bū)慢:回避怠慢。

  州司:州官。

  日笃:日益沉重。

  苟顺:姑且迁(qiān)就。

  伏惟:旧时奏疏、书(shū)信中下(xià)级对上级常用的敬语。

  故(gù)老:遗老。

  矜育(yù):怜惜抚(fǔ)育。

  伪朝:指蜀汉。

  历职郎署:指曾(céng)在(zài)蜀汉官(guān)署中(zhōng)担任(rèn)过(guò)郎官职务。

  矜:矜持爱惜。

  宠命:恩命。

 指拜郎中、洗(xǐ)马(mǎ)等官职。

 优(yōu)渥(wò)(wò):优(yōu)厚。

  区区:拳(quán)拳。

 形容自(zì)己的(de)私情。

  陛(bì)下(xià):对帝王(wáng)的尊称。

  乌鸟(niǎo)私(sī)情:相传(chuán)乌鸦能反哺,所以(yǐ)常用来比喻子女(nǚ)对父(fù)母(mǔ)的孝(xiào)养之情。

  二州:指益州(zhōu)和(hé)梁(liáng)州。

 益州治所在今四川省(shěng)成都市,梁州(zhōu)治所在今(jīn)陕西省勉县东,二州区域大致相当于蜀汉所统辖的(de)范围。

 牧伯:刺史。

 上古一州的长(zhǎng)官(guān)称牧,又称(chēng)方伯,所以后代以(yǐ)牧伯(bó)称刺史。

  皇天后(hòu)土(tǔ):犹(yóu)言天地(dì)神(shén)明。

  愚诚:愚拙的至诚(chéng)之心。

  听(tīng):听许,同意。

  结草:据《左传·宣公十五年(nián)》记(jì)载(zài),晋国大夫(fū)魏武子临死的时候,嘱咐他的儿子(zi)魏(wèi)颗(kē),把他的(de)遗妾杀死以后殉葬(zàng)。

 魏颗没有照(zhào)他父亲说的(de)话做。

 后(hòu)来(lái)魏颗跟秦国的杜回作战,看(kàn)见一个老(lǎo)人把草打了结把(bǎ)杜回(huí)绊倒(dào),杜回因(yīn)此被擒。

 到了晚(wǎn)上,魏(wèi)颗(kē)梦见结草的老(lǎo)人,他自称(chēng)是(shì)没(méi)有被杀死的(de)魏(wèi)武子遗妾的父亲。

 后来就把(bǎ)“结草”用来作为(wèi)报答恩人心愿的表示。

  犬马:作者自比,表示谦卑。

  行(xíng)年(nián)四岁:年纪到(dào)了(le)四岁。

 行年,经历的(de)年(nián)岁。

  臣密言(yán):开(kāi)头(tóu)先(xiān)写上上表人的姓名,是表文的格式(shì)。

 当时的书信也是这样的(de)。

未经允许不得转载:中国劳保用品信息网-中国劳保行业第一门户网站 安全鞋 劳保鞋 工作鞋 防护鞋 劳保 劳保手套 劳保网 劳保用品代理 安全帽 口罩 劳保用品批发 劳保用品厂 劳保店 劳保公司 劳保用品店 劳保用品经销 劳保用品管理制度 如何配带劳保用品 粤信劳保用品安全防护用品 十公分有多长 10厘米就是10公分吗

评论

5+2=